Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, kesäkuu

Julkaistu: 15.1.2007

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 7,3 prosenttia elo-lokakuussa

Palvelualojen liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2006 elo-lokakuussa 7,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Edellisellä heinäkuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla liikevaihdon lisäys oli 8 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Palvelualojen päätoimialoista liikevaihdon kasvuvauhti oli nopeinta kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluissa, jossa liikevaihto oli 12 prosenttia vuodentakaista suurempi. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto kasvoi tuoreimmalla neljänneksellä 7,1 prosenttia. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu oli edeltävää kolmen kuukauden jaksoa matalampi: kasvua vuodentakaiseen kertyi 3,4 prosenttia. Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto kasvoi elo-lokakuussa 8 prosenttia.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
11/2005-1/2006 2-4/2006 5-7/2006 8-10/2006
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 7,6 6,7 8,0 7,3
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 5,9 5,9 6,9 7,1
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 3,9 3,4 6,1 3,4
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
11,1 9,9 10,1 12,0
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
5,9 8,2 9,1 8,0
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2006, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 15.1.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. lokakuu 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.8.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2006/10/plv_2006_10_2007-01-15_tie_001.html