Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, kesäkuu

Julkaistu: 15.12.2006

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 7,8 prosenttia heinä-syyskuussa

Palvelualojen liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä 7,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Liikevaihdon lisäys oli lähes sama kuin edellisellä neljänneksellä, jolloin kasvua kertyi 7,6 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Palvelualojen päätoimialoista liikevaihdon kasvuvauhti oli nopeinta kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluissa, jossa liikevaihto oli 12,2 prosenttia vuodentakaista suurempi. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto kasvoi tuoreimmalla neljänneksellä 7,1 prosenttia. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu heikkeni selvästi edeltävästä neljänneksestä: kasvua vuodentakaiseen kertyi 3,9 prosenttia. Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 9,1 prosenttia.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
10-12/2005 1-3/2006 4-6/2006 7-9/2006
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 7,8 6,2 7,6 7,8
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 5,5 6,7 6,0 7,1
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 3,7 3,2 5,6 3,9
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
   palvelut sekä liike-elämän palvelut
11,8 10,2 8,8 12,2
- Muut yhteiskunnalliset ja
   henkilökohtaiset palvelut
6,9 6,9 8,9 9,1
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2006, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Virtanen (09) 1734 2702, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 15.12.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. syyskuu 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.8.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2006/09/plv_2006_09_2006-12-15_tie_001.html