Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, elokuu

Julkaistu: 15.11.2006

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 8,3 prosenttia kesä-elokuussa

Palvelualojen liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2006 kesä-elokuussa 8,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Edellisellä toukokuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla liikevaihdon lisäys oli 6,7 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Palvelualojen päätoimialoista liikevaihdon kasvuvauhti oli nopeinta kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluissa, jossa liikevaihto oli 11,7 prosenttia vuodentakaista suurempi. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto kasvoi tuoreimmalla kolmen kuukauden ajanjaksolla 6,8 prosenttia. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu voimistui selvästi edeltävästä kolmen kuukauden ajanjaksosta: kasvua vuodentakaiseen kertyi 5,7 prosenttia. Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto kasvoi kesä-elokuussa 7,6 prosenttia.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
9-11/2005 12/2005-2/2006 3-5/2006 6-8/2006
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 7,6 7,0 6,7 8,3
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 5,9 5,1 6,5 6,8
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 4,8 3,6 3,7 5,7
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
11,9 10,3 9,1 11,7
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
5,2 6,1 9,5 7,6
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2006, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Virtanen (09) 1734 2702, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 15.11.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. elokuu 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2006/08/plv_2006_08_2006-11-15_tie_001.html