Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, toukokuu

Julkaistu: 15.8.2006

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 6,8 prosenttia maalis-toukokuussa

Palvelualojen liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2006 maalis-toukokuussa 6,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Edellisellä helmikuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla liikevaihdon lisäys oli 7,0 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Liikevaihdon kasvu oli päätoimialoista nopeinta muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut toimialalla, jonka kasvu nopeutui selvästi alkuvuodesta. Toimialan liikevaihto oli maalis-toukokuussa 9,6 prosenttia vuodentakaista suurempi. Myös kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihdon kasvu oli ripeää. Kasvua viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna kertyi 9,3 prosenttia. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa liikevaihdon kasvuvauhti ylsi 6,6 prosenttiin, kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla lisäyksen jäädessä 3,7 prosenttiin.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
6-8/2005 9-11/2005 12/2005-2/2006 3-5/2006
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 5,5 7,6 7,0 6,8
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 7,1 5,9 5,1 6,6
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 3,0 4,8 3,5 3,7
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
8,3 11,9 10,3 9,3
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
5,1 5,2 6,2 9,6
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2006, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Virtanen (09) 1734 2702, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 15.8.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. toukokuu 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.7.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2006/05/plv_2006_05_2006-08-15_tie_001.html