Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, kesäkuu

Julkaistu: 14.7.2006

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 6,9 prosenttia helmi-huhtikuussa

Palvelualojen liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2006 helmi-huhtikuussa 6,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Edellisellä tammikuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla liikevaihdon lisäys oli 7,6 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Liikevaihdon kasvu oli päätoimialoista nopeinta kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluissa. Toimialan liikevaihto oli helmi-huhtikuussa 10,3 prosenttia vuodentakaista suurempi. Kasvu voimistui edellisestä kolmen kuukauden jaksosta eniten muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden toimialalla. Kasvua viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna kertyi 8,4 prosenttia. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa liikevaihdon kasvuvauhti ylsi 6 prosenttiin, kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla nousun jäädessä 3,5 prosenttiin.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
5-7/2005 8-10/2005 11/2005-1/2006 2-4/2006
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 5,2 7,1 7,6 6,9
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 5,7 6,4 6,2 6,0
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 2,4 5,0 4,0 3,5
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
8,7 10,5 11,3 10,3
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
4,3 5,3 5,9 8,4
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2006, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 14.7.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. huhtikuu 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.8.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2006/04/plv_2006_04_2006-07-14_tie_001.html