Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, kesäkuu

Julkaistu: 15.6.2006

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 4,7 prosenttia tammi-maaliskuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 4,7 prosenttia suurempi kuin vastaavalla neljänneksellä vuotta aiemmin. Liikevaihdon kasvu hidastui vuoden 2005 viimeisestä neljänneksestä, jolloin liikevaihdon lisäys oli 7,8 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Päätoimialoista ainoastaan majoitus- ja ravitsemistoiminnassa liikevaihdon kasvuvauhti oli edellistä neljännestä nopeampi: liikevaihdon lisäys oli uusimmalla neljänneksellä 7,1 prosenttia vuotta aiemmasta, edellisen neljänneksen kasvun jäädessä 5,7 prosenttiin. Liikevaihdon kasvu oli voimakkainta kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluissa, joissa liikevaihto oli 9,0 prosenttia vuodentakaista suurempi. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla liikevaihtoa kertyi 2,0 prosenttia sekä muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden toimialalla 4,7 prosenttia enemmän kuin vastaavalla neljänneksellä vuotta aiemmin.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
4-6/2005 7-9/2005 10-12/2005 1-3/2006
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 5,5 6,1 7,8 4,7
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 6,5 6,9 5,7 7,1
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 2,3 4,1 3,9 2,0
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
9,4 9,1 11,7 9,0
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
4,8 4,8 6,7 4,7
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2006, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Santaharju (09) 1734 2720, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 15.6.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. maaliskuu 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.8.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2006/03/plv_2006_03_2006-06-15_tie_001.html