Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, heinäkuu

Julkaistu: 16.3.2006

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia vuonna 2005

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä 7,8 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Palvelualojen koko vuoden 2005 liikevaihto oli 6,4 prosenttia aiempaa vuotta suurempi. Vastaava kasvu vuonna 2004 oli 4,7 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Päätoimialoista liikevaihdon kasvuvauhti oli vuoden 2005 jokaisella neljänneksellä voimakkainta kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluissa, kasvun ollessa viimeisellä neljänneksellä 11,6 prosenttia. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto suureni 6,2 prosenttia vuoden 2004 loka-joulukuusta. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihto kasvoi 3,9 prosenttia sekä muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto 5,6 prosenttia vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, koko vuosi 2005 ja kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % * Koko vuosi
2005**
1-3/2005 4-6/2005 7-9/2005 10-12/2005 2004/2005
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 5,5 6,1 6,1 7,8 6,4
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1,8 6,3 7,0 6,2 5,4
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 3,8 2,3 4,1 3,9 3,5
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
6,3 10,2 9,3 11,6 9,5
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
6,1 4,9 4,6 5,6 5,3
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.
**) Vuosimuutos vertaa koko vuotta 2005 vuoteen 2004.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2005, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Virtanen (09) 1734 2702, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 16.3.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. joulukuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2005/12/plv_2005_12_2006-03-16_tie_001.html