Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, kesäkuu

Julkaistu: 16.1.2006

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 6,5 prosenttia elo-lokakuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2005 elo-lokakuussa 6,5 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä heinäkuuhun päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla liikevaihdon lisäys oli 6,2 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Päätoimialoista liikevaihdon kasvuvauhti oli voimakkainta kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluissa, joissa liikevaihto oli 10,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa suurempi. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvu voimistui 6,9 prosenttiin elo-lokakuussa. Myös kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu kiihtyi tuoreimmalla kolmen kuukauden ajanjaksolla. Toimialan liikevaihto kasvoi 4,7 prosenttia. Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto kasvoi 4,9 prosenttia.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
11/2004-1/2005 2-4/2005 5-7/2005 8-10/2005
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 5,3 5,4 6,2 6,5
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 3,4 3,5 5,7 6,9
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 4,0 3,3 2,6 4,7
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
7,4 6,7 9,7 10,2
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
8,3 5,6 4,5 4,9
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2005, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Santaharju (09) 1734 2720, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 16.1.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. lokakuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.8.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2005/10/plv_2005_10_2006-01-16_tie_001.html