Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, syyskuu

Julkaistu: 15.6.2005

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 5,4 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä 5,4 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisen vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi 5 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Päätoimialoista liikevaihdon kasvu vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli ripeintä kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluissa, 6 prosenttia. Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto kasvoi lähes saman verran, ollen 5,8 prosenttia vuoden takaista neljännestä suurempi. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen päätoimialan liikevaihto lisääntyi 3,8 prosenttia ja majoitus- ja ravitsemistoiminnan 2,1 prosenttia.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
4-6/2004 7-9/2004 10-12/2004 1-3/2005
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 3,8 5,2 5,0 5,4
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 0,1 1,2 3,5 2,1
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 4,1 5,0 3,9 3,8
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
4,2 6,1 6,1 6,0
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
5,2 6,2 7,4 5,8
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2005, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 15.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. maaliskuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.11.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2005/03/plv_2005_03_2005-06-15_tie_001.html