Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, toukokuu

Julkaistu: 15.2.2005

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 4,5 prosenttia syys-marraskuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 syys-marraskuussa 4,5 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä elokuuhun päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla liikevaihto kasvoi 4,3 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista johtuvat vaihtelut.

Päätoimialoista majoitus- ja ravitsemustoiminnan liikevaihdon kasvu voimistui syys-marraskuussa 2,5 prosenttiin, kun se edellisellä elokuuhun päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla oli lähes pysähdyksissä. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimiala kasvoi 3,2 prosenttia ja kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palvelut 6 prosenttia. Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihdon kasvu oli 6,9 prosenttia.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
12/2003-2/2004 3-5/2004 6-8/2004 9-11/2004
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 4,3 5,2 4,3 4,5
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1,9 1,3 0,1 2,5
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 5,7 6,5 4,2 3,2
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
2,9 4,7 5,4 6,0
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
5,7 5,0 5,0 6,9
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2004, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 15.2.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. marraskuu 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.7.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2004/11/plv_2004_11_2005-02-15_tie_001.html