Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 3.10.2019

Tietoteknisten palveluiden liikevaihdon ripeä kasvu jatkui vuonna 2018

Tilastokeskuksen Yrityspalvelut -tilaston mukaan tietoteknisten palveluiden (TOL 582, 62, 631) liikevaihto kasvoi noin 13 prosenttia vuonna 2018. Liikevaihto kasvoi lähes kaikilla muillakin yrityspalveluiden toimialoilla. Hyvään liikevaihdon kasvuun ylsivät lisäksi mm. arkkitehti- ja insinööripalveluiden, laskentatoimen, kirjapidon ja tilintarkastuksen sekä markkina- ja mielipidetutkimusten toimialat. Työllistämistoiminnan liikevaihto jatkoi myös tasaista kasvuaan edellisvuosien tapaan.

Yrityspalveluiden liikevaihdon kehitys valituilla toimialoilla 2016-2018

Yrityspalveluiden liikevaihdon kehitys valituilla toimialoilla 2016-2018

Tietoteknisten palveluiden suurin palveluerä oli ohjelmointipalvelut ja muut tietotekniset palvelut

Liikevaihdoltaan suurin palveluerä tietoteknisissä palveluissa oli vuonna 2018 ohjelmointipalvelut ja muut tietotekniset palvelut (CPA luokat 62.01 ja 62.09 yhteensä). Lisäksi ohjelmointipalveluiden ja muiden tietoteknisten palveluiden euromääräinen kasvu vuoden aikana oli palvelueristä suurinta.

Ohjelmointipalveluiden ja muiden tietoteknisten palveluiden liikevaihdosta valtaosa, noin 65 prosenttia, muodostui ohjelmointipalveluista. Muut tietotekniset palvelut sisältävät esimerkiksi tietojärjestelmien asennuspalvelua ja tuhoutuneiden tiedostojen palauttamiseen liittyvää palvelua.

Verkosta ladattavien ja online-ohjelmistojen kustannuspalveluiden, tietojenkäsittelylaitteistojen hallintapalveluiden sekä ohjelmistojen ja laitteistojen jälleenmyynnin liikevaihto kasvoi myös voimakkaasti edellisvuodesta. Ainoa tietoteknisten palveluiden palveluerä, jossa liikevaihto väheni vuonna 2018 oli tietokonepelien kustannuspalvelut.

Tietoteknisten palveluiden liikevaihdosta 42 prosenttia kertyi ulkomailta. Liikevaihdosta 84 prosenttia muodostui yksityisen sektorin asiakkailta ja loput julkiselta sektorilta.

Tietotekniset palvelut (TOL 582, 62, 631) -toimialan liikevaihto palveluerittäin 2017-2018, CPA tuoteluokitus

Tietotekniset palvelut (TOL 582, 62, 631) -toimialan liikevaihto palveluerittäin 2017-2018, CPA tuoteluokitus

* Tietoteknisten palveluiden liikevaihtoon sisältyvät CPA tuoteluokituksen mukaiset luokat 58.2 ohjelmistojen kustannuspalvelut, 62 tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut sekä 63.1 tietojenkäsittely- ja internet- palvelinpalvelut ja niihin liittyvät palvelut; verkkoportaalit


Lähde: Yrityspalvelut 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Savolainen 029 551 3259, yrityspalvelut@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (194,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 3.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen hyödyketilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-2129. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/palhy/2018/palhy_2018_2019-10-03_tie_001_fi.html