Liitetaulukko 1. Palveluerien liikevaihto toimialoittain 2009–2013, 1000 euroa

Palveluerät toimialoittain 2009
(1000 euroa)
2010
(1000 euroa)
2011
(1000 euroa)
2012
(1000 euroa)
2013
(1000 euroa)
Tietotekniset palvelut (TOL 582, 62, 631)          
Ohjelmointipalvelut ja muut tietotekniset palvelut 1 906 385 1 576 357 1 849 309 1 989 579 1 822 815
Tietotekniset konsultointipalvelut 908 603 1 206 498 859 228 1 274 354 1 146 190
Tietojenkäsittelylaitteistojen hallintapalvelut ja ylläpito 824 704 1 139 201 1 241 649 1 335 538 1 237 206
Tietojenkäsittely- ja internet-palvelinpalvelut 679 957 431 578 392 733 440 331 599 516
Tietokoneohjelmien käyttöoikeuksiin liittyvät lisensointipalvelut (ei sovellusten ja ohjelmistojen vuokrauspalvelut) 217 422 295 666 443 413 300 315 369 000
Ohjelmistojen ja laitteistojen jälleenmyynti 325 755 307 614 258 256 440 903 375 602
Verkosta ladattavien ja online-ohjelmistojen kustannuspalvelut 145 554 189 977 207 083 177 366 238 035
Pakkauksissa toimitettavien ohjelmistojen kustannuspalvelut 49 506 19 798 31 569 27 737 92 372
Tietokonepelien kustannuspalvelut ja julkaiseminen - 1) - - - 713 054
Muut tuotteet ja palvelut 107 423 145 053 187 433 119 727 226 166
Yhteensä 5 191 808 5 311 742 5 470 672 6 105 850 6 819 955
Mainos- ja mediatoimistojen palvelut (TOL 731)          
Painettujen tiedotusvälineiden mainostilan tai -ajan myynti ja välittäminen 292 843 131 142 223 756 227 134 206 998
Täyden palvelun mainospalvelut 166 976 141 998 291 048 294 560 237 231
Television ja radion mainostilan tai -ajan myynti ja välittäminen 210 908 173 580 217 790 314 449 319 166
Muun mainostilan tai -ajan myynti ja välittäminen 70 212 111 965 158 043 139 102 113 285
Muut mainospalvelut 22 161 28 479 101 879 60 188 45 989
Suoramarkkinointi ja -mainontapalvelut 66 842 37 107 29 029 40 134 27 187
Mainonnan suunnittelupalvelut 31 262 24 015 125 968 49 775 80 972
Internetin mainostilan tai -ajan myynti ja välittäminen 83 866 65 653 94 541 127 875 181 255
Muut tuotteet ja palvelut 44 068 26 254 57 951 64 583 74 822
Yhteensä 989 137 740 193 1 300 005 1 317 799 1 286 854
Henkilöstöpalvelut (TOL 78)          
Teollisuuden henkilöstön vuokrauspalvelut 141 086 212 186 273 210 231 402 226 369
Hotelli- ja ravintola-alan henkilöstön vuokrauspalvelut 130 204 178 438 209 856 216 776 219 410
Terveydenhoito- ja sosiaalialan henkilöstön vuokrauspalvelut 174 108 91 835 153 390 90 203 261 917
Kaupan alan henkilöstön vuokrauspalvelut 86 420 91 819 126 418 111 616 83 070
Muun toimistohenkilöstön vuokrauspalvelut 80 362 75 266 89 845 68 600 513 59
Rakennusalan henkilöstön vuokrauspalvelut 82 886 84 463 124 775 178 323 67 062
Kuljetus-, varasto- ja logistiikka-alan henkilöstön vuokrauspalvelut 85 221 134 319 117 594 145 388 158 753
Tietotekniikka- ja televiestintäalan henkilöstön vuokrauspalvelut 63 122 54 923 64 330 131 325 88 413
Muun henkilöstön vuokrauspalvelut 32 619 37 628 96 823 189 306 120 899
Henkilöstön rekrytointipalvelut (pl. johtohenkilöiden rekrytointipalvelut) 16 382 15 627 25 434 36 118 20 428
Call ja contact center henkilöstön vuokrauspalvelut 43 434 82 362 83 008 54 770 43 365
Taloushallinnon henkilöstön vuokrauspalvelut 34 699 48 879 62 961 50 714 27 237
Markkinoinnin ja myynnin henkilöstön vuokrauspalvelut 10 629 46 885 21 414 27 572 75 838
Muut henkilöstön hankintapalvelut 20 520 35 000 15 041 30 588 3 659
Johtohenkilöiden rekrytointipalvelut 21 062 17 018 21 327 26 079 27 350
Muut tuotteet ja palvelut 137 490 42 794 26 889 36 087 55 104
Yhteensä 1 160 243 1 249 442 1 512 314 1 624 866 1 530 222
Lakiasiainpalvelut (TOL691)          
Lainopilliset oikeudenkäyntiasiamies- ja avustajapalvelut yhtiö- ja kauppaoikeutta koskevissa oikeudellisissa asioissa - 2) 129 954 - 182 334 166 953
Patentteja ja teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat lainopilliset palvelut - 109 415 - 97 489 94 775
Muut lainopilliset palvelut - 96 181 - 85 461 119 882
Lainopilliset oikeudenkäyntiasiamies- ja avustajapalvelut siviilioikeutta koskevissa oikeudellisissa asioissa - 30 031 - 44 794 56 188
Huutokauppoihin liittyvät lainopilliset palvelut - 3 407 - 4 550 7
Lainopilliset oikeudenkäyntiasiamies- ja avustajapalvelut työoikeutta koskevissa oikeudellisissa asioissa - 20 395 - 24 991 27 509
Lainopilliset oikeudenkäyntiasiamies- ja avustajapalvelut rikosoikeudellisissa asioissa - 18 219 - 19 397 10 307
Välimies- ja sovittelupalvelut - 13 638 - 10 695 12 456
Muut tuotteet ja palvelut - 1 527 - 8 660 16 405
Yhteensä - 422 767 - 478 371 504 482
Laskentatoimen, kirjanpidon ja tilintarkastuksen palvelut (TOL 692)          
Laskentatoimen tarkastuspalvelut, rahoituslaskelmien laadintapalvelut, kirjanpitopalvelut - 321 666 - 367 033 441 816
Tilintarkastuspalvelut - 173 119 - 174 386 179 995
Palkanlaskentapalvelut - 118 461 - 123 016 118 308
Veroneuvontapalvelut - 68 929 - 78 594 91 551
Muut laskentatoimen palvelut - 75 362 - 99 523 32 757
Maksukyvyttömyyteen ja konkurssipesän hallintoon liittyvät palvelut - 4 655 - 5 839 3 410
Muut tuotteet ja palvelut - 54 624 - 85 800 91 917
Yhteensä - 816 816 - 934 192 959 755
Liikkeenjohdon konsultointi (TOL 702)          
Tietotekniset konsultointipalvelut - 348 349 - 633 760 408 961
Muut liike-elämän konsultointipalvelut - 126 951 - 169 811 340 337
Strategiseen liikkeenjohtoon liittyvät konsultointipalvelut - 190 414 - 225 410 147 500
Suhdetoiminta- ja viestintäpalvelut - 30 550 - 32 270 20 699
Liiketoimintaprosessiin liittyvät johdon palvelut - 70 915 - 60 654 67 103
Taloushallinnon konsultointipalvelut (pl. yhtiöverotukseen liittyvät) - 16 060 - 28 355 77 402
Henkilöstöhallinnon konsultointipalvelut - 76 940 - 58 767 78 354
Muut projektinhoitopalvelut (pl. rakennushankkeiden projektinhoitopalvelut) - 24 093 - 13 455 12 368
Markkinoinnin konsultointipalvelut - 47 600 - 39 134 45 933
Toimitusketjuun ja liittyvät konsultointipalvelut ja muu yrityshallinnon konsultointi - 46 201 - 15 706 20 986
Muut tuotteet ja palvelut - 249 320 - 310 940 277 479
Yhteensä - 1 227 393 - 1 588 264 1 497 122
Arkkitehtipalvelut (TOL 7111)          
Liike- ja toimistorakennushankkeisiin liittyvät arkkitehtipalvelut 50 757 - 3) 80 771 50 283 61 671
Asuinrakennushankkeisiin liittyvät arkkitehtipalvelut 36 171 - 40 024 68 178 42 918
Muihin rakennushankkeisiin liittyvät arkkitehtipalvelut 18 722 - 39 556 41 891 42 494
Teollisuusrakennushankkeisiin liittyvät arkkitehtipalvelut 13 045 - 7 911 17 408 7 282
Kaupunkisuunnittelupalvelut ja maankäytön suunnittelupalvelut 9 838 - 19 839 13 343 19 772
Restaurointiin liittyvät arkkitehtipalvelut 9 461 - 6 892 16 562 11 277
Arkkitehtoniset neuvontapalvelut 1 479 - 1 692 3 024 5 685
Muut tuotteet ja palvelut 51 294 - 11 942 18 429 28 146
Yhteensä 190 766 - 208 627 229 117 219 245
Teknisen suunnittelun palvelut (TOL 7112)          
Teollisuus- ja tuotantohankkeisiin liittyvät tekniset palvelut 981 948 - 780 079 830 752 800 634
Rakennushankkeisiin liittyvät tekniset palvelut 356 224 - 427 474 532 635 720 813
Rakennushankkeiden projektinjohtopalvelut 295 271 - 300 830 320 232 253 371
Muihin hankkeisiin liittyvät tekniset palvelut 207 061 - 186 399 261 144 330 632
Sähköenergiahankkeisiin liittyvät tekniset palvelut 157 274 - 95 121 106 994 133 026
Liikennehankkeisiin liittyvät tekniset palvelut 157 094 - 146 854 65 118 163 709
Tekniset neuvontapalvelut 98 182 - 123 934 149 104 168 601
Vesihuolto- ja viemäröintihankkeisiin liittyvät tekniset palvelut 82 292 - 73 874 106 536 86 805
Geologiset, geofysikaaliset ja niiden kaltaiset tieteelliset maaperätutkimus- ja konsultointipalvelut 49 098 - 49 472 43 209 76 604
Jätehuoltohankkeisiin liittyvät tekniset palvelut (ongelmajäte ja tavanomainen jäte) 32 131 - 18 320 5 711 12 552
Muut tuotteet ja palvelut 227 386 - 274 380 282 690 307 382
Yhteensä 2 643 959 - 2 476 736 2 704 125 3 054 129
Markkinatutkimuspalvelut (TOL 732)          
Markkinatutkimuspalvelut: kvantitatiiviset kertaluonteiset kyselytutkimukset 35 859 - 23 457 45 089 33 745
Markkinatutkimuspalvelut: kvantitatiiviset jatkuvat ja toistuvat kyselytutkimukset 30 074 - 33 667 24 884 13 090
Muut markkinatutkimuspalvelut 16 660 - 19 817 10 667 11 249
Markkinatutkimuspalvelut: kvalitatiiviset kyselytutkimukset 7 580 - 15 073 2 695 10 551
Mielipideselvityspalvelut 1 675 - 4 084 3 527 2 729
Muut tuotteet ja palvelut 2 392 - 2 476 0 0
Yhteensä 94 239 - 98 575 86 822 71 364
Tekninen testaus- ja analysointi (TOL 712)          
Tieliikenneajoneuvojen tekniset tarkastuspalvelut 154 280 - 122 784 110 433 111 748
Muut tekniset testaus- ja analysointipalvelut 88 236 - 109 907 121 415 118 347
Koostumuksen ja puhtauden testaus- ja analysointipalvelut 38 491 - 29 920 23 505 21 497
Mekaanisten ja sähköisten kokonaisjärjestelmien testaus- ja analysointipalvelut 28 789 - 24 484 33 626 43 335
Fyysisten ominaisuuksien testaus- ja analysointipalvelut 28 381 - 120 66 21 756 17 829
Muut tuotteet ja palvelut 32 873 - 14 363 39 828 33 409
Yhteensä 371 049 - 313 524 350 563 346 165
1) Toimialan tiedot sisältyivät aiempina vuosina luokkaan 'Muut tuotteet ja palvelut'.
2) Toimialan tiedot kysyttiin aiemmin parillisina vuosina.
3) Toimialan tiedot kysyttiin aiemmin parittomina vuosina.

Lähde: Yrityspalvelut 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Katja Äijö 029 551 2659, hyodyketilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 1.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yrityspalvelut [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-2129. 2013, Liitetaulukko 1. Palveluerien liikevaihto toimialoittain 2009–2013, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/palhy/2013/palhy_2013_2014-10-01_tau_001_fi.html