Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Studiestöd

Producent:
Folkpensionsanstalten
Uppgifter: Studiestöd
www.kela.fi
Statistikkalendarier
www.kela.fi
Beskrivning: FPA:s studieförmånsstatistik ger information om hur samhället stödjer de studerandes utkomst under studietiden. I statistiken presenteras ur olika synvinklar uppgifter om mottagarna och utbetalda belopp i euro. Dessutom presenteras även uppgifter om studielån, måltidsstöd för högskolestuderande och lånegaranti i anslutning till vuxenutbildningsstöd.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: studiestöd, studielån, studier, studerande.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiestöd [e-publikation].
Helsingfors: Folkpensionsanstalten [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/otuki/index_sv.html