Publicerad: 12.3.2021

Hälften av alla studerande arbetar vid sidan av studierna

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik arbetade hälften av minst 18-åriga studerande vid sidan av studierna år 2019. Vanligast var det att arbeta vid sidan av universitets- och yrkeshögskolestudier. Av universitetsstuderandena hade 55 procent ett anställningsförhållande vid sidan av studierna och av yrkeshögskolestuderandena 58 procent. Av de studerande inom yrkesutbildning arbetade 47 procent vid sidan av studierna och av de studerande inom gymnasieutbildning 33 procent.

Andelen sysselsatta studerande som fyllt 18 år av alla studerande 2010–2019

Andelen sysselsatta studerande som fyllt 18 år av alla studerande 2010–2019
Siffrorna gällande yrkesutbildning för år 2019 är inte jämförbara med siffrorna för tidigare år.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (105,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 12.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning bland studerande [e-publikation].
ISSN=1799-0009. 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opty/2019/opty_2019_2021-03-12_tie_001_sv.html