Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 12.3.2020

Työssäkäyvien opiskelijoiden osuus ennallaan

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan työssäkäyvien opiskelijoiden osuus pysyi ennallaan vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017. Vähintään 18-vuotiaista opiskelijoista yli puolet kävi opintojen ohella töissä. Työssäkäynti oli yleisintä yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintojen yhteydessä. Yliopisto-opiskelijoista oli opintojen ohessa työsuhde 56 prosentilla ja ammattikorkeakouluopiskelijoista 59 prosentilla. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 52 prosenttia kävi työssä opintojen ohella.

Vähintään 18-vuotiaiden työssäkäyvien osuudet kaikista opiskelijoista 2009–2018

Vähintään 18-vuotiaiden työssäkäyvien osuudet kaikista opiskelijoista 2009–2018

Naiset kävivät miehiä yleisemmin opintojen ohella työssä, naisista 57 prosentilla ja miehistä 49 prosentilla oli työsuhde opintojen ohessa. Lukiokoulutuksessa opiskelevista naisista kävi samaan aikaan töissä 37 prosenttia ja lukiokoulutuksessa opiskelevista miehistä 25 prosenttia. Ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevista naisista 60 prosenttia kävi opiskelujen ohessa töissä ja miehistä 51 prosenttia. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista naisista työskenteli opintojen ohessa 54 prosenttia ja miehistä 48 prosenttia.

Eri ikäisten työssäkäynnissä opiskelujen ohessa oli eroja. 18-vuotiaista opiskelijoista 29 prosenttia kävi töissä ja vastaavasti 21-vuotiaista 39 prosentilla ja 24-vuotiaista 52 prosentilla oli työsuhde. Vähintään 25-vuotiaista opiskelijoista 65 prosenttia kävi opintojen ohella töissä.

Työssäkäynnissä oli eroja koulutusaloittain. Yhteiskunnallisten alojen opiskelijoista 60 prosentilla, terveys- ja hyvinvointialojen opiskelijoista 59 prosentilla ja humanististen ja taidealojen opiskelijoista 47 prosentilla oli voimassa oleva työsuhde vuoden 2018 lopussa.

Työssäkäynti opintojen ohessa oli maan keskiarvoa yleisempää Uudenmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa sekä Ahvenanmaalla.

Tarkempaa tietoa opiskelijoiden työssäkäynnistä löytyy tietokantataulukoista. Opiskelun etenemiseen liittyviä muita tietoja löytyy tilastoista Opintojen kulku ja Koulutuksen keskeyttäminen.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (233,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 12.3.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijoiden työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-999X. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/opty/2018/opty_2018_2020-03-12_tie_001_fi.html