Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Vähintään 18-vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäynti koulutusasteen (Kansallinen koulutusluokitus 2016) ja sukupuolen mukaan 2018

Koulutusaste Opiskelijoita yhteensä joista työllisiä Naisopiskelijoita yhteensä joista työllisiä Miesopiskelijoita yhteensä joista työllisiä
    %     %     %
Lukiokoulutus 42 385 13 469 31,8 24 072 8 865 36,8 18 313 4 604 25,1
Ammatillinen peruskoulutus 127 317 49 938 39,2 66 564 28 332 42,6 60 753 21 606 35,6
Ammattitutkinto 35 923 26 530 73,9 20 817 14 990 72,0 15 106 11 540 76,4
Erikoisammattitutkinto 20 987 18 401 87,7 12 277 10 786 87,9 8 710 7 615 87,4
Ammattikorkeakoulututkinto 128 526 71 463 55,6 66 119 39 698 60,0 62 407 31 765 50,9
Alempi korkeakoulututkinto 76 951 36 112 46,9 39 848 20 715 52,0 37 103 15 397 41,5
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 13 478 11 767 87,3 8 746 7 670 87,7 4 732 4 097 86,6
Ylempi korkeakoulututkinto 58 005 35 889 61,9 32 769 20 305 62,0 25 236 15 584 61,8
Lääkärien erikoistumiskoulutus 159 149 93,7 149 139 93,3 10 10 100,0
Lisensiaatintutkinto 800 616 77,0 369 306 82,9 431 310 71,9
Tohtorintutkinto 17 507 13 276 75,8 9 346 7 147 76,5 8 161 6 129 75,1
Yhteensä 522 038 277 610 53,2 281 076 158 953 56,6 240 962 118 657 49,2

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.3.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijoiden työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-999X. 2018, Liitetaulukko 2. Vähintään 18-vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäynti koulutusasteen (Kansallinen koulutusluokitus 2016) ja sukupuolen mukaan 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/opty/2018/opty_2018_2020-03-12_tau_002_fi.html