Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Vähintään 18-vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäynti koulutusasteen (Kansallinen koulutusluokitus 2016) ja sukupuolen mukaan 2017

Koulutusaste Opiskelijoita yhteensä joista työllisiä Naisopiskelijoita yhteensä joista työllisiä Miesopiskelijoita yhteensä joista työllisiä
    %     %     %
Lukiokoulutus 43 165 13 582 31,5 24 447 8 854 36,2 18 718 4 728 25,3
Ammatillinen peruskoulutus 160 199 66 775 41,7 85 515 38 618 45,2 74 684 28 157 37,7
Ammattitutkinto 54 514 37 657 69,1 29 773 20 208 67,9 24 741 17 449 70,5
Erikoisammattitutkinto 25 434 22 047 86,7 14 589 12 684 86,9 10 845 9 363 86,3
Ammattikorkeakoulututkinto 129 036 70 945 55,0 66 476 39 465 59,4 62 560 31 480 50,3
Alempi korkeakoulututkinto 78 256 37 309 47,7 40 136 21 169 52,7 38 120 16 140 42,3
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 12 198 10 716 87,9 7 969 7 026 88,2 4 229 3 690 87,3
Ylempi korkeakoulututkinto 56 215 34 604 61,6 31 739 19 605 61,8 24 476 14 999 61,3
Lääkärien erikoistumiskoulutus 169 159 94,1 159 149 93,7 10 10 100,0
Lisensiaatintutkinto 919 718 78,1 440 364 82,7 479 354 73,9
Tohtorintutkinto 17 702 13 319 75,2 9 385 7 094 75,6 8 317 6 225 74,8
Yhteensä 577 807 307 831 53,3 310 628 175 236 56,4 267 179 132 595 49,6

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 14.3.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijoiden työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-999X. 2017, Liitetaulukko 2. Vähintään 18-vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäynti koulutusasteen (Kansallinen koulutusluokitus 2016) ja sukupuolen mukaan 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opty/2017/opty_2017_2019-03-14_tau_002_fi.html