Publicerad: 19.3.2015

Antalet sysselsatta studerande fortsatte att minska

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik minskade andelen sysselsatta studerande med något under två procentenheter år 2013 jämfört med året innan. Något över hälften av de studerande arbetade vid sidan av studierna. Efter år 2004 var andelen som högst år 2008, då nästan sex av tio studerande arbetade vid sidan av studierna.

Andelen sysselsatta studerande som fyllt 18 år av alla studerande 2008–2013

Andelen sysselsatta studerande som fyllt 18 år av alla studerande 2008–2013

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Seppänen 029 551 3220, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning bland studerande [e-publikation].
ISSN=1799-0009. 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opty/2013/opty_2013_2015-03-19_tie_001_sv.html