Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 19.3.2015

Työssäkäyvien opiskelijoiden määrä väheni edelleen

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan työssäkäyvien opiskelijoiden osuus väheni vajaa kaksi prosenttiyksikköä vuonna 2013 edellisestä vuodesta. Opiskelijoista kävi opintojen ohella töissä hieman yli puolet. Vuoden 2004 jälkeen osuus on ollut korkeimmillaan vuonna 2008, jolloin lähes kuusi kymmenestä opiskelijasta kävi töissä opintojen ohessa.

Vähintään 18-vuotiaiden työssä käyvien osuudet kaikista opiskelijoista 2008–2013

Vähintään 18-vuotiaiden työssä käyvien osuudet kaikista opiskelijoista 2008–2013

Työssäkäynti oli yleisintä yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintojen yhteydessä. Yliopisto-opiskelijoista oli opintojen ohessa työsuhde 58 prosentilla ja ammattikorkeakouluopiskelijoista 56 prosentilla. Eniten vuonna 2013 väheni työssäkäyvien osuus toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoista, runsas 3 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoista kävi työssä opintojen ohessa joka toinen opiskelija.

Naiset kävivät miehiä yleisemmin opintojen ohella työssä, naisista 56 prosentilla ja miehistä 48 prosentilla oli työsuhde opintojen ohessa. Lukiokoulutuksessa ja ammattikorkeakoulukoulutuksessa työssäkäyvien naisten osuus oli 10 prosenttiyksikköä miesten osuutta korkeampi. Lukiokoulutuksessa opiskelevista naisista kävi samaan aikaan töissä 32 prosenttia ja ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevista 61 prosenttia. Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista naisista työskenteli 53 prosenttia, mikä on seitsemän prosenttiyksikköä miehiä enemmän.

Työssäkäynti opintojen ohessa lisääntyi huomattavasti iän myötä. Kun 18-vuotiaista opiskelijoista 23 prosenttia kävi töissä, niin vähintään 25-vuotiaista työssäkäyvien osuus oli lähes kolminkertainen. 21-vuotiaista 42 prosentilla ja 24-vuotiaista 52 prosentilla oli työsuhde. Vähintään 25-vuotiaista opiskelijoista 64 prosenttia kävi opintojen ohella töissä.

Työssäkäynnissä oli eroja koulutusaloittain. Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan opiskelijoista 63 prosentilla, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijoista 60 prosentilla ja humanistisen ja kasvatusalan opiskelijoista 55 prosentilla oli voimassa oleva työsuhde vuoden 2013 lopussa.

Työssäkäynti opintojen ohessa oli maan keskiarvoa yleisempää Uudenmaan, Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Varsinais-Suomen maakunnissa sekä Ahvenanmaalla. Uudenmaan ja Ahvenanmaan maakunnissa työskenteli lähes kuusi kymmenestä opiskelijasta.

Opiskelun etenemiseen liittyviä muita tietoja löytyy tilastoista Opintojen kulku ja Koulutuksen keskeyttäminen .


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Seppänen 029 551 3220, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (257,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 19.3.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijoiden työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-999X. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/opty/2013/opty_2013_2015-03-19_tie_001_fi.html