Liitetaulukko 3. Vähintään 18-vuotiaat opiskelijat ja työlliset opiskelijat koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) ja iän mukaan 2012

Koulutusaste Opiskelijoita yhteensä Työllisiä opiskelijoita 18v. 19v. 20v. 21v. 22v. 23v. 24v. 25v.-
    %                
Lukiokoulutus 45 630 12 943 28,4 7 260 2 896 559 336 261 199 159 1 273
Toisen asteen ammatillinen koulutus 224 371 119 329 53,2 7 869 4 791 3 925 4 666 4 766 4 437 4 043 84 832
Opistoasteen koulutus 92 90 97,8 - - - - - - - 90
Alempi ammattikorkeakoulukoulutus 131 947 72 763 55,1 31 2 058 4 575 6 535 7 948 7 666 6 580 37 370
Alempi korkeakoulukoulutus 96 230 49 205 51,1 32 1 340 2 696 3 945 4 490 4 388 3 940 28 374
Ylempi ammattikorkeakoulukoulutus 7 834 6 983 89,1 - - - - - - 1 6 982
Ylempi korkeakoulukoulutus 48 048 29 634 61,7 - 27 86 199 482 1 139 2 365 25 336
Lääkärien erikoistumiskoulutus 4 169 3 871 92,9 - - - - - - 2 3 869
Lisensiaatinkoulutus 1 906 1 559 81,8 - - - - - - - 1 559
Tohtorinkoulutus 18 687 14 458 77,4 - - - 1 1 15 77 14 364
Yhteensä 578 914 310 835 53,7 15 192 11 112 11 841 15 682 17 948 17 844 17 167 204 049

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 20.3.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijoiden työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-999X. 2012, Liitetaulukko 3. Vähintään 18-vuotiaat opiskelijat ja työlliset opiskelijat koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) ja iän mukaan 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opty/2012/opty_2012_2014-03-20_tau_003_fi.html