Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 20.3.2013

Yli puolet opiskelijoista kävi opintojen ohella töissä

Tilastokeskuksen tietojen mukaan opiskelijoiden työssäkäynti oli yleisempää vuonna 2011 kuin vuotta aiemmin. Opiskelijoista kävi töissä opiskelun ohessa 57 prosenttia. Työssäkäyvien osuus kasvoi edellisestä vuodesta vajaan prosenttiyksikön. Työssäkäynti oli yleisintä yliopisto-opintojen yhteydessä, 61 prosentilla yliopisto-opiskelijoista oli opintojen ohessa työsuhde. Ammattikorkeakouluopintojen ohessa työssä käyvien osuus oli 59 prosenttia ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen ohessa 57 prosenttia.

Vähintään 18-vuotiaiden työllisten opiskelijoiden osuudet kaikista opiskelijoista 2006-2011

Vähintään 18-vuotiaiden työllisten opiskelijoiden osuudet kaikista opiskelijoista 2006-2011

Naiset kävivät miehiä yleisemmin opintojen ohella työssä, naisista 60 prosentilla ja miehistä 53 prosentilla oli työsuhde opintojen ohessa. Lukiokoulutuksessa ja ammattikorkeakoulukoulutuksessa työssäkäyvien naisten osuus oli 10 prosenttiyksikköä miesten osuutta korkeampi.

Työssäkäynti opintojen ohessa lisääntyi iän myötä. 18-vuotiaista opiskelijoista 25 prosentilla, 21-vuotiaista 46 prosentilla ja 24-vuotiaista 56 prosentilla oli työsuhde. Vähintään 25-vuotiaista opiskelijoista 70 prosenttia kävi opintojen ohella töissä.

Työssäkäynnissä oli eroja koulutusaloittain. Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan opiskelijoista 69 prosentilla oli työsuhde vuoden 2011 lopussa. Suojelualan opiskelijoista työssäkäyviä oli 67 prosenttia, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijoista 64 prosenttia ja humanistisen ja kasvatusalan opiskelijoista 58 prosenttia.

Työssäkäynti opintojen ohessa oli maan keskiarvoa yleisempää Uudenmaan, Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Varsinais-Suomen maakunnissa sekä Ahvenanmaalla.

Opiskelun etenemiseen liittyviä muita tietoja löytyy tilastoista Koulutuksen keskeyttäminen ja Opintojen kulku.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Kaukonen 09 1734 3311, Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (228,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijoiden työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-999X. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/opty/2011/opty_2011_2013-03-20_tie_001_fi.html