Publicerad: 1.4.2009

Fortfarande allt vanligare att studerande arbetar

Det blev fortfarande allt vanligare att de studerande arbetade år 2007. Omkring 60 procent av de studerande inom yrkesutbildning på andra stadiet, yrkeshögskolestuderande samt universitetsstuderande arbetade vid sidan av studierna. Mest ökade sysselsättningen bland studerande inom yrkesutbildning på andra stadiet, dvs. med 3,5 procentenheter från året innan. En del av yrkesutbildningen omfattar sådan utbildning som sker i anslutning till ett anställningsförhållande. Bland yrkeshögskolestuderande blev sysselsättningen vanligare hos något under tre procentenheter och när det gäller universitetsstuderande hos något under två procentenheter från året innan. Bland gymnasieeleverna blev sysselsättningen också allmännare.

Ju äldre en studerande var desto vanligare var det att han eller hon arbetade vid sidan av studierna. 25 procent av 18-åriga studerande och mer än 50 procent av 22-åriga och äldre studerande arbetade vid sidan av studierna. Det fanns variationer i sysselsättningen efter utbildningsområde. 81 procent av de studerande inom skyddsbranschen och 71 procent av de studerande inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området arbetade. Av de studerande inom social-, hälso- och idrottsområdet arbetade 63 procent och av de studerande inom turist-, kosthålls- och hushållsbranschen 61 procent. Sysselsättning vid sidan av studier var vanligare än genomsnittet för hela landet i landskapen Nyland, Östra Nyland, Egentliga Tavastland, Egentliga Finland, Birkaland och Österbotten.

Sysselsättning bland minst 18-åriga studerande år 2007 samt andelen sysselsatta studerande av alla studerande 2000-2007

Utbildningssektor Studerande
totalt
2007
Sysselsatta
studerande
2007
Sysselsatta studerandes andel av alla studerande
2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
%
Gymnasieutbildning 48 359 15 286 31,6 31,6 30,0 31,0 30,0 30,8 31,5 31,3
Yrkesutbildning på andra stadiet 212 322 131 862 62,1 62,1 56,2 54,4 45,6 43,7 43,8 42,3
Yrkeshögskoleutbildning 133 264 77 925 58,5 58,5 53,6 52,7 50,8 50,2 51,0 49,5
Universitetsutbildning 176 298 107 427 60,9 60,9 57,5 56,9 55,7 55,9 57,8 57,6
Totalt 570 243 332 500 58,3 58,3 53,6 52,5 48,8 48,2 49,2 48,2

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Kaukonen (09) 1734 3311, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 1.4.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning bland studerande [e-publikation].
ISSN=1799-0009. 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opty/2007/opty_2007_2009-04-01_tie_001_sv.html