Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 1.4.2009

Opiskelijoiden työssäkäynti edelleen yhä yleisempää

Opiskelijoiden työssäkäynti yleistyi edelleen vuonna 2007. Noin 60 prosenttia toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoista, ammattikorkeakouluopiskelijoista sekä yliopisto-opiskelijoista kävi työssä opintojen ohessa. Eniten työssäkäynti lisääntyi toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla, 3,5 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Osa ammatillisesta koulutuksesta on sellaista, jota opiskellaan työsuhteessa. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden työssäkäynti yleistyi vajaalla kolmella prosenttiyksiköllä ja yliopisto-opiskelijoiden vajaalla kahdella prosenttiyksiköllä edellisestä vuodesta. Myös lukiolaisten työssäkäynti yleistyi.

Työssäkäynti opintojen ohessa oli sitä yleisempää mitä vanhempi opiskelija oli. 18-vuotiaista opintojen ohessa kävi työssä 25 prosenttia ja 22-vuotiaista ja sitä vanhemmista yli 50 prosenttia. Työssäkäynnissä oli eroja koulutusaloittain. Suojelualan opiskelijoista kävi työssä 81 prosenttia ja yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan opiskelijoista 71 prosenttia. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijoista oli työssäkäyviä 63 prosenttia ja matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opiskelijoista 61 prosenttia. Työssäkäynti opintojen ohessa oli maan keskiarvoa yleisempää Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa.

Vähintään 18-vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäynti 2007 sekä työssäkäyvien opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista 2000-2007

Koulutussektori Opiskelijoita
yhteensä
2007
Työllisiä
opiskelijoita
2007
Työllisten opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista
2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
%
Lukiokoulutus 48 359 15 286 31,6 29,8 30,0 31,0 30,0 30,8 31,5 31,3
Toisen asteen ammatillinen koulutus 212 322 131 862 62,1 58,6 56,2 54,4 45,6 43,7 43,8 42,3
Ammattikorkeakoulukoulutus 133 264 77 925 58,5 55,8 53,6 52,7 50,8 50,2 51,0 49,5
Yliopistokoulutus 176 298 107 427 60,9 59,1 57,5 56,9 55,7 55,9 57,8 57,6
Yhteensä 570 243 332 500 58,3 55,6 53,6 52,5 48,8 48,2 49,2 48,2

Lähde: Koulutustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Kaukonen (09) 1734 3311, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 1.4.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijoiden työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-999X. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/opty/2007/opty_2007_2009-04-01_tie_001.html