Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.3.2008

Allt vanligare att studerande arbetar

Sysselsättningen bland studerande vid yrkeshögskolor, universitet och inom yrkesutbildning ökade mest, med omkring 2 procentenheter från året innan. År 2006 hade 56 procent av de studerande vid yrkeshögskolor ett anställningsförhållande under studietiden, bland universitetsstuderande och studerandena inom yrkesutbildning var andelen 59 procent. I en del av yrkesutbildningen ingår emellertid sådan utbildning som sker i anslutning till ett anställningsförhållande. Bara bland gymnasielever minskade sysselsättningen något, omkring 30 procent av gymnasieeleverna arbetade vid sidan av studierna.

Ju äldre en studerande var desto vanligare var det att han eller hon arbetade vid sidan av studierna. 23 procent av 18-åriga studerande och mer än 50 procent av 23-åriga och äldre studerande arbetade vid sidan av studierna. Det fanns variationer i sysselsättningen efter utbildningsområde. 71 procent av de studerande inom skyddsbranschen och 68 procent av de studerande inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området arbetade. Av de studerande inom social-, hälso- och idrottsområdet arbetade 60 procent och av de studerande inom det humanistiska och pedagogiska området arbetade 56 procent. Sysselsättning vid sidan av studier var vanligare än genomsnittet för hela landet i landskapen Nyland, Östra Nyland, Egentliga Finland, Egentliga Tavastland, Birkaland och Österbotten.

Sysselsättning bland minst 18-åriga studerande år 2006 samt andelen sysselsatta studerande av alla studerande 2000-2006

Utbildningssektor Studerande
totalt
2006
Sysselsatta
studerande
2006
Sysselsatta studerandes andel av alla studerande
2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
%
Gymnasieutbildning 49 596 14 778 29,8 30,0 31,0 30,0 30,8 31,5 31,3
Yrkesutbildning på andra stadiet 204 573 119 973 58,6 56,2 54,4 45,6 43,7 43,8 42,3
Yrkeshögskoleutbildning 132 527 74 016 55,8 53,6 52,7 50,8 50,2 51,0 49,5
Universitetsutbildning 176 544 104 350 59,1 57,5 56,9 55,7 55,9 57,8 57,6
Totalt 563 240 313 117 55,6 53,6 52,5 48,8 48,2 49,2 48,2

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Kaukonen (09) 1734 3311, koulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 28.3.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning bland studerande [e-publikation].
ISSN=1799-0009. 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opty/2006/opty_2006_2008-03-28_tie_001_sv.html