Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 28.3.2008

Opiskelijoiden työssäkäynti yhä yleisempää

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden, yliopisto-opiskelijoiden ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden työssäkäynti yleistyi eniten, noin 2 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Ammattikorkeakouluopiskelijoista 56 prosentilla, yliopisto-opiskelijoista ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 59 prosentilla oli työsuhde opintojen aikana vuonna 2006. Osa ammatillisesta koulutuksesta on kuitenkin sellaista, jota opiskellaan työsuhteessa. Ainoastaan lukiolaisten työssäkäynti väheni hieman, lukiolaisista noin 30 prosenttia kävi opintojen ohessa työssä.

Työssäkäynti opintojen ohessa oli sitä yleisempää mitä vanhempi opiskelija oli. 18-vuotiaista opintojen ohessa kävi työssä 23 prosenttia ja 23-vuotiaista ja sitä vanhemmista yli 50 prosenttia. Työssäkäynnissä oli eroja koulutusaloittain. Suojelualan opiskelijoista kävi työssä 78 prosenttia ja yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan opiskelijoista 68 prosenttia. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijoista oli työssäkäyviä 60 prosenttia ja humanistisen ja kasvatusalan opiskelijoista 56 prosenttia. Työssäkäynti opintojen ohessa oli maan keskiarvoa yleisempää Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa.

Vähintään 18-vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäynti 2006 sekä työssäkäyvien opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista 2000-2006

Koulutussektori
 
Opiskelijoita
yhteensä
2006
Työllisiä
opiskelijoita
2006
Työllisten opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista
2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
%
Lukiokoulutus 49 596 14 778 29,8 30,0 31,0 30,0 30,8 31,5 31,3
Toisen asteen ammatillinen koulutus 204 573 119 973 58,6 56,2 54,4 45,6 43,7 43,8 42,3
Ammattikorkeakoulukoulutus 132 527 74 016 55,8 53,6 52,7 50,8 50,2 51,0 49,5
Yliopistokoulutus 176 544 104 350 59,1 57,5 56,9 55,7 55,9 57,8 57,6
Yhteensä 563 240 313 117 55,6 53,6 52,5 48,8 48,2 49,2 48,2

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Kaukonen (09) 1734 3311, koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 28.3.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijoiden työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-999X. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/opty/2006/opty_2006_2008-03-28_tie_001.html