Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 8.5.2007

Allt vanligare att studerande arbetar

Sysselsättning bland studerande inom yrkesutbildning ökade mest, 56 procent av de studerande hade ett anställningsförhållande under studietiden år 2005. En del av yrkesutbildningen omfattar ändå utbildning i anslutning till ett anställningsförhållande. Sysselsättningen bland studerande i yrkeshögskolor ökade också från året innan, 54 procent arbetade vid sidan av studierna. Sysselsättningen bland universitetsstuderande och gymnasieelever har varit oförändrad under hela 2000-talet, omkring 57 procent av alla universitetsstuderande och omkring 30 procent av gymnasieeleverna arbetade.

Ju äldre en studerande var desto vanligare var det att han eller hon arbetade vid sidan av studierna. 22 procent av 18-åringarna och 52 procent av 24-åringarna arbetade vid sidan av studierna. Det fanns variationer efter utbildningsområde. 71 procent av studerande inom skyddsbranschen och 66 procent av studerande inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området arbetade. Av studerande inom social-, hälso- och idrottsområdet arbetade 58 procent och av studerande inom det humanistiska och pedagogiska området arbetade 55 procent. I landskapet Nyland var det betydligt vanligare att arbeta vid sidan av studierna än i övriga Finland.

I den registerbaserade sysselsättningsstatistiken gällande studerande inkluderas från och med år 2005 bara 18-åringar och äldre studerande eftersom uppgifterna om sysselsättning bland studerande bygger på uppgifter om arbetspension och 15-17-åriga unga inte längre omfattas av arbetspensionsförsäkring.

Sysselsättning bland minst 18-åriga studerande år 2005 samt andelen sysselsatta studerande av alla studerande 2000-2005

Utbildningssektor Studerande totalt
2005
Sysselsatta
studerande
2005
Sysselsatta studerandes andel av alla studerande
2005 2004 2003 2002 2001 2000
%
Gymnasieutbildning1) 49 647 14 883 30,0 31,0 30,0 30,8 31,5 31,3
Yrkesutbildning på andra stadiet1) 193 176 108 499 56,2 54,4 45,6 43,7 43,8 42,3
Yrkeshögskoleutbildning 132 762 71 156 53,6 52,7 50,8 50,2 51,0 49,5
Universitetsutbildning 176 055 101 295 57,5 56,9 55,7 55,9 57,8 57,6
Totalt 551 640 295 833 53,6 52,5 48,8 48,2 49,2 48,2
1) Inom gymnasieutbildning studerade år 2005 totalt 68 464 studerande under 18 år och inom yrkesutbildning 48 899 studerande
under 18 år som inte hör till den här statistiken eftersom uppgifter om deras sysselsättning saknas. Under 18-åringar har tagits bort från denna tabells tidsserie.

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Kaukonen (09) 1734 3311, koulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 8.5.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning bland studerande [e-publikation].
ISSN=1799-0009. 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opty/2005/opty_2005_2007-05-08_tie_001_sv.html