Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Studiegången för nya studerande i universitetsutbildning före utgången av år 2019, lägre och högre högskoleexamen

Startår Nya studerande i universitetsutbildning totalt Antal som avlagt lägre eller högre högskoleexamen Nya manliga studerande Antal män som avlagt lägre eller högre högskoleexamen Nya kvinnliga studerande Antal kvinnor som avlagt lägre eller högre högskoleexamen
    %     %     %
1995 16 582 13 789 83,2 7 526 5 767 76,6 9 056 8 022 88,6
1999 19 054 15 542 81,6 8 501 6 275 73,8 10 553 9 267 87,8
2000 19 783 15 919 80,5 8 590 6 164 71,8 11 193 9 755 87,2
2001 21 018 16 885 80,3 9 201 6 635 72,1 11 817 10 250 86,7
2002 21 245 16 897 79,5 9 456 6 718 71,0 11 789 10 179 86,3
2003 20 763 16 609 80,0 9 092 6 563 72,2 11 671 10 046 86,1
2004 20 827 16 405 78,8 8 977 6 384 71,1 11 850 10 021 84,6
2005 20 744 16 475 79,4 8 979 6 449 71,8 11 765 10 026 85,2
2006 19 988 16 052 80,3 8 687 6 447 74,2 11 301 9 605 85,0
2007 19 461 15 435 79,3 8 274 5 993 72,4 11 187 9 442 84,4
2008 19 396 15 349 79,1 8 483 6 176 72,8 10 913 9 173 84,1
2009 19 940 15 559 78,0 8 820 6 317 71,6 11 120 9 242 83,1
2010 19 766 15 247 77,1 8 780 6 208 70,7 10 986 9 039 82,3
2011 19 827 15 133 76,3 8 786 6 207 70,6 11 041 8 926 80,8
2012 22 815 16 978 74,4 9 944 6 773 68,1 12 871 10 205 79,3
2013 23 162 16 558 71,5 10 189 6 647 65,2 12 973 9 911 76,4
2014 23 919 15 902 66,5 10 614 6 357 59,9 13 305 9 545 71,7
2015 23 837 14 050 58,9 10 730 5 394 50,3 13 107 8 656 66,0
2016 23 561 9 638 40,9 10 508 3 193 30,4 13 053 6 445 49,4

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3530, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2020, Tabellbilaga 4. Studiegången för nya studerande i universitetsutbildning före utgången av år 2019, lägre och högre högskoleexamen . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2020/opku_2020_2021-03-12_tau_004_sv.html