Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Studiegången för nya studerande i yrkeshögskoleutbildning före utgången av år 2019, ungdomsutbildning

Startår Nya studerande i yrkeshögskoleutbildning totalt Antal som avlagt yrkeshögskoleexamen Nya manliga studerande Antal män som avlagt yrkeshögskoleexamen Nya kvinnliga studerande Antal kvinnor som avlagt yrkeshögskoleexamen
    %     %     %
1995 8 361 6 193 74,1 4 139 2 762 66,7 4 222 3 431 81,3
1999 25 888 19 393 74,9 11 555 7 616 65,9 14 333 11 777 82,2
2000 26 091 19 552 74,9 11 595 7 703 66,4 14 496 11 849 81,7
2001 26 223 19 657 75,0 11 546 7 587 65,7 14 677 12 070 82,2
2002 28 526 20 467 71,7 13 412 8 387 62,5 15 114 12 080 79,9
2003 28 776 20 465 71,1 13 347 8 253 61,8 15 429 12 212 79,1
2004 29 332 20 872 71,2 13 190 8 136 61,7 16 142 12 736 78,9
2005 29 053 20 728 71,3 13 141 8 195 62,4 15 912 12 533 78,8
2006 28 531 20 447 71,7 13 045 8 220 63,0 15 486 12 227 79,0
2007 28 329 20 334 71,8 13 037 8 261 63,4 15 292 12 073 78,9
2008 28 302 20 487 72,4 12 711 8 171 64,3 15 591 12 316 79,0
2009 28 400 20 187 71,1 13 127 8 292 63,2 15 273 11 895 77,9
2010 29 030 20 409 70,3 13 558 8 370 61,7 15 472 12 039 77,8
2011 28 646 20 219 70,6 13 447 8 344 62,1 15 199 11 875 78,1
2012 28 093 19 667 70,0 12 719 7 708 60,6 15 374 11 959 77,8
2013 26 894 18 327 68,1 12 441 7 183 57,7 14 453 11 144 77,1
2014 27 881 18 195 65,3 13 053 6 997 53,6 14 828 11 198 75,5
2015 26 451 14 942 56,5 12 736 5 208 40,9 13 715 9 734 71,0
2016 26 072 8 120 31,1 12 941 2 223 17,2 13 131 5 897 44,9

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3530, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2020, Tabellbilaga 3. Studiegången för nya studerande i yrkeshögskoleutbildning före utgången av år 2019, ungdomsutbildning . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2020/opku_2020_2021-03-12_tau_003_sv.html