Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Studiegången för nya gymnasiestuderande (riktad till ungdomar) före utgången av år 2019

Startår Nya gymnasiestuderande totalt Antal som avlagt studentexamen Nya manliga studerande Antal män som avlagt studentexamen Nya kvinnliga studerande Antal kvinnor som avlagt studentexamen
    %     %     %
2000 37 709 33 513 88,9 15 883 13 729 86,4 21 826 19 784 90,6
2001 36 957 32 851 88,9 15 580 13 536 86,9 21 377 19 315 90,4
2002 35 695 31 753 89,0 15 307 13 409 87,6 20 388 18 344 90,0
2003 36 714 32 604 88,8 15 764 13 736 87,1 20 950 18 868 90,1
2004 36 020 32 064 89,0 15 497 13 533 87,3 20 523 18 531 90,3
2005 35 065 31 259 89,1 15 243 13 394 87,9 19 822 17 865 90,1
2006 35 007 31 189 89,1 14 872 13 097 88,1 20 135 18 092 89,9
2007 34 510 30 751 89,1 14 436 12 723 88,1 20 074 18 028 89,8
2008 34 793 31 241 89,8 14 770 13 218 89,5 20 023 18 023 90,0
2009 34 064 30 515 89,6 14 509 12 861 88,6 19 555 17 654 90,3
2010 33 705 30 310 89,9 14 472 12 859 88,9 19 233 17 451 90,7
2011 32 897 29 733 90,4 14 194 12 682 89,3 18 703 17 051 91,2
2012 32 183 29 069 90,3 13 758 12 241 89,0 18 425 16 828 91,3
2013 31 884 28 707 90,0 13 391 11 906 88,9 18 493 16 801 90,9
2014 31 638 28 469 90,0 13 406 11 833 88,3 18 232 16 636 91,2
2015 32 103 28 514 88,8 13 494 11 737 87,0 18 609 16 777 90,2
2016 32 264 25 868 80,2 13 721 10 890 79,4 18 543 14 978 80,8

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3530, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2020, Tabellbilaga 1. Studiegången för nya gymnasiestuderande (riktad till ungdomar) före utgången av år 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2020/opku_2020_2021-03-12_tau_001_sv.html