Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Studiegången för nya studerande i universitetsutbildning före utgången av år 2018, lägre och högre högskoleexamen

Startår Nya studerande i universitetsutbildning totalt Antal som avlagt lägre eller högre högskoleexamen Nya manliga studerande Antal män som avlagt lägre eller högre högskoleexamen Nya kvinnliga studerande Antal kvinnor som avlagt lägre eller högre högskoleexamen
    %     %     %
1995 16 582 13 765 83,0 7 526 5 751 76,4 9 056 8 014 88,5
1999 19 054 15 507 81,4 8 501 6 254 73,6 10 553 9 253 87,7
2000 19 783 15 867 80,2 8 590 6 130 71,4 11 193 9 737 87,0
2001 21 018 16 832 80,1 9 201 6 610 71,8 11 817 10 222 86,5
2002 21 245 16 827 79,2 9 456 6 683 70,7 11 789 10 144 86,0
2003 20 763 16 540 79,7 9 092 6 525 71,8 11 671 10 015 85,8
2004 20 827 16 330 78,4 8 977 6 351 70,7 11 850 9 979 84,2
2005 20 744 16 394 79,0 8 979 6 414 71,4 11 765 9 980 84,8
2006 19 988 15 969 79,9 8 687 6 404 73,7 11 301 9 565 84,6
2007 19 461 15 324 78,7 8 274 5 941 71,8 11 187 9 383 83,9
2008 19 396 15 170 78,2 8 483 6 084 71,7 10 913 9 086 83,3
2009 19 940 15 284 76,6 8 820 6 167 69,9 11 120 9 117 82,0
2010 19 766 14 845 75,1 8 780 5 989 68,2 10 986 8 856 80,6
2011 19 827 14 570 73,5 8 786 5 929 67,5 11 041 8 641 78,3
2012 22 815 15 974 70,0 9 944 6 294 63,3 12 871 9 680 75,2
2013 23 162 14 963 64,6 10 189 5 864 57,6 12 973 9 099 70,1
2014 23 919 13 592 56,8 10 614 5 142 48,4 13 305 8 450 63,5
2015 23 837 9 252 38,8 10 730 3 122 29,1 13 107 6 130 46,8

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 12.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2019, Tabellbilaga 4. Studiegången för nya studerande i universitetsutbildning före utgången av år 2018, lägre och högre högskoleexamen . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2019/opku_2019_2020-03-12_tau_004_sv.html