Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Studiegången för nya studerande i yrkesutbildning (riktad till ungdomar) före utgången av år 2018

Startår Nya studerande i grundläggande yrkesutbildning totalt Antal som avlagt yrkesexamen Nya manliga studerande Antal män som avlagt yrkesexamen Nya kvinnliga studerande Antal kvinnor som avlagt yrkesexamen
    %     %     %
2000 50 552 41 082 81,3 25 941 20 168 77,7 24 611 20 914 85,0
2001 48 330 39 551 81,8 24 938 19 653 78,8 23 392 19 898 85,1
2002 46 815 38 187 81,6 24 216 19 069 78,7 22 599 19 118 84,6
2003 46 000 37 342 81,2 24 084 18 837 78,2 21 916 18 505 84,4
2004 48 482 39 627 81,7 25 174 19 931 79,2 23 308 19 696 84,5
2005 48 041 39 412 82,0 24 792 19 808 79,9 23 249 19 604 84,3
2006 48 705 40 528 83,2 25 399 20 718 81,6 23 306 19 810 85,0
2007 48 247 40 158 83,2 24 925 20 444 82,0 23 322 19 714 84,5
2008 48 336 40 342 83,5 24 965 20 647 82,7 23 371 19 695 84,3
2009 50 671 41 599 82,1 26 131 21 270 81,4 24 540 20 329 82,8
2010 50 533 41 299 81,7 26 047 21 052 80,8 24 486 20 247 82,7
2011 50 499 40 841 80,9 25 772 20 577 79,8 24 727 20 264 82,0
2012 49 759 39 585 79,6 25 873 20 226 78,2 23 886 19 359 81,0
2013 48 679 37 612 77,3 25 330 19 323 76,3 23 349 18 289 78,3
2014 47 459 34 858 73,4 25 228 18 260 72,4 22 231 16 598 74,7
2015 47 284 30 681 64,9 25 335 16 347 64,5 21 949 14 334 65,3

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 12.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2019, Tabellbilaga 2. Studiegången för nya studerande i yrkesutbildning (riktad till ungdomar) före utgången av år 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2019/opku_2019_2020-03-12_tau_002_sv.html