Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Studiegången för nya gymnasiestuderande (riktad till ungdomar) före utgången av år 2018

Startår Nya gymnasiestuderande totalt Antal som avlagt studentexamen Nya manliga studerande Antal män som avlagt studentexamen Nya kvinnliga studerande Antal kvinnor som avlagt studentexamen
    %     %     %
2000 37 709 33 514 88,9 15 883 13 730 86,4 21 826 19 784 90,6
2001 36 957 32 850 88,9 15 580 13 535 86,9 21 377 19 315 90,4
2002 35 695 31 749 88,9 15 307 13 407 87,6 20 388 18 342 90,0
2003 36 714 32 599 88,8 15 764 13 733 87,1 20 950 18 866 90,1
2004 36 020 32 061 89,0 15 497 13 530 87,3 20 523 18 531 90,3
2005 35 065 31 255 89,1 15 243 13 391 87,9 19 822 17 864 90,1
2006 35 007 31 182 89,1 14 872 13 093 88,0 20 135 18 089 89,8
2007 34 510 30 745 89,1 14 436 12 718 88,1 20 074 18 027 89,8
2008 34 793 31 227 89,8 14 770 13 209 89,4 20 023 18 018 90,0
2009 34 064 30 497 89,5 14 509 12 851 88,6 19 555 17 646 90,2
2010 33 705 30 294 89,9 14 472 12 853 88,8 19 233 17 441 90,7
2011 32 897 29 713 90,3 14 194 12 673 89,3 18 703 17 040 91,1
2012 32 183 29 034 90,2 13 758 12 223 88,8 18 425 16 811 91,2
2013 31 884 28 679 89,9 13 391 11 888 88,8 18 493 16 791 90,8
2014 31 638 28 311 89,5 13 406 11 753 87,7 18 232 16 558 90,8
2015 32 103 26 303 81,9 13 494 10 925 81,0 18 609 15 378 82,6

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 12.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2019, Tabellbilaga 1. Studiegången för nya gymnasiestuderande (riktad till ungdomar) före utgången av år 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2019/opku_2019_2020-03-12_tau_001_sv.html