Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Studiegången för nya studerande i universitetsutbildning före utgången av år 2015, högre högskoleexamen

Startår Nya studerande i universitetsutbildning totalt Antal som avlagt högre högskoleexamen av 2015 Nya manliga studerande Antal män som avlagt högre högskoleexamen av 2015 Nya kvinnliga studerande Antal kvinnor som avlagt högre högskoleexamen av 2015
    %     %     %
1995 16 582 11 453 69,1 7 526 5 063 67,3 9 056 6 390 70,6
1999 19 054 12 905 67,7 8 501 5 429 63,9 10 553 7 476 70,8
2000 19 783 12 984 65,6 8 590 5 204 60,6 11 193 7 780 69,5
2001 21 018 13 212 62,9 9 201 5 341 58,0 11 817 7 871 66,6
2002 21 245 12 666 59,6 9 456 5 054 53,4 11 789 7 612 64,6
2003 20 763 11 378 54,8 9 092 4 483 49,3 11 671 6 895 59,1
2004 20 827 10 512 50,5 8 977 4 006 44,6 11 850 6 506 54,9
2005 20 744 11 080 53,4 8 979 4 222 47,0 11 765 6 858 58,3
2006 19 988 11 607 58,1 8 687 4 544 52,3 11 301 7 063 62,5
2007 19 461 10 299 52,9 8 274 3 801 45,9 11 187 6 498 58,1
2008 19 396 9 081 46,8 8 483 3 373 39,8 10 913 5 708 52,3
2009 19 940 7 275 36,5 8 820 2 522 28,6 11 120 4 753 42,7
2010 19 766 4 617 23,4 8 780 1 619 18,4 10 986 2 998 27,3
2011 19 827 3 028 15,3 8 786 1 101 12,5 11 041 1 927 17,5
2012 22 815 2 908 12,7 9 944 1 168 11,7 12 871 1 740 13,5

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 17.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2015, Tabellbilaga 6. Studiegången för nya studerande i universitetsutbildning före utgången av år 2015, högre högskoleexamen . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2015/opku_2015_2017-03-17_tau_006_sv.html