Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Studiegången för nya studerande i universitetsutbildning före utgången av år 2015, lägre högskoleexamen

Startår Nya studerande i universitetsutbildning totalt Antal som avlagt lägre högskoleexamen av 2015 Nya manliga studerande Antal män som avlagt lägre högskoleexamen av 2015 Nya kvinnliga studerande Antal kvinnor som avlagt lägre högskoleexamen av 2015
    %     %     %
2010 19 766 6 452 32,6 8 780 2 534 28,9 10 986 3 918 35,7
2011 19 827 6 715 33,9 8 786 2 254 25,7 11 041 4 461 40,4
2012 22 815 3 909 17,1 9 944 1 087 10,9 12 871 2 822 21,9

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 17.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2015, Tabellbilaga 5. Studiegången för nya studerande i universitetsutbildning före utgången av år 2015, lägre högskoleexamen . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2015/opku_2015_2017-03-17_tau_005_sv.html