Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Studiegången för nya studerande i universitetsutbildning före utgången av år 2015, lägre och högre högskoleexamen

Startår Nya studerande i universitetsutbildning totalt Antal som avlagt lägre eller högre högskoleexamen av 2015 Nya manliga studerande Antal män som avlagt lägre eller högre högskoleexamen av 2015 Nya kvinnliga studerande Antal kvinnor som avlagt lägre eller högre högskoleexamen av 2015
    %     %     %
1995 16 582 13 711 82,7 7 526 5 719 76,0 9 056 7 992 88,3
1999 19 054 15 352 80,6 8 501 6 179 72,7 10 553 9 173 86,9
2000 19 783 15 689 79,3 8 590 6 043 70,3 11 193 9 646 86,2
2001 21 018 16 601 79,0 9 201 6 501 70,7 11 817 10 100 85,5
2002 21 245 16 556 77,9 9 456 6 553 69,3 11 789 10 003 84,9
2003 20 763 16 184 77,9 9 092 6 330 69,6 11 671 9 854 84,4
2004 20 827 15 903 76,4 8 977 6 120 68,2 11 850 9 783 82,6
2005 20 744 15 932 76,8 8 979 6 162 68,6 11 765 9 770 83,0
2006 19 988 15 271 76,4 8 687 6 046 69,6 11 301 9 225 81,6
2007 19 461 14 325 73,6 8 274 5 383 65,1 11 187 8 942 79,9
2008 19 396 13 587 70,1 8 483 5 246 61,8 10 913 8 341 76,4
2009 19 940 12 651 63,4 8 820 4 788 54,3 11 120 7 863 70,7
2010 19 766 11 069 56,0 8 780 4 153 47,3 10 986 6 916 63,0
2011 19 827 9 743 49,1 8 786 3 355 38,2 11 041 6 388 57,9
2012 22 815 6 817 29,9 9 944 2 255 22,7 12 871 4 562 35,4

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 17.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2015, Tabellbilaga 4. Studiegången för nya studerande i universitetsutbildning före utgången av år 2015, lägre och högre högskoleexamen . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2015/opku_2015_2017-03-17_tau_004_sv.html