Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Studiegången för nya studerande i yrkeshögskoleutbildning före utgången av år 2015, ungdomsutbildning

Startår Nya studerande i yrkeshögskoleutbildning totalt Antal som avlagt yrkeshögskoleexamen av 2015 Nya manliga studerande Antal män som avlagt yrkeshögskoleexamen av 2015 Nya kvinnliga studerande Antal kvinnor som avlagt yrkeshögskoleexamen av 2015
    %     %     %
1995 8 361 6 153 73,6 4 139 2 746 66,3 4 222 3 407 80,7
1999 25 888 19 185 74,1 11 555 7 506 65,0 14 333 11 679 81,5
2000 26 091 19 300 74,0 11 595 7 589 65,5 14 496 11 711 80,8
2001 26 223 19 388 73,9 11 546 7 453 64,6 14 677 11 935 81,3
2002 28 526 20 088 70,4 13 412 8 184 61,0 15 114 11 904 78,8
2003 28 776 20 006 69,5 13 347 8 035 60,2 15 429 11 971 77,6
2004 29 332 20 335 69,3 13 190 7 871 59,7 16 142 12 464 77,2
2005 29 053 20 078 69,1 13 141 7 863 59,8 15 912 12 215 76,8
2006 28 531 19 718 69,1 13 045 7 835 60,1 15 486 11 883 76,7
2007 28 329 19 503 68,8 13 037 7 827 60,0 15 292 11 676 76,4
2008 28 302 19 404 68,6 12 711 7 614 59,9 15 591 11 790 75,6
2009 28 400 18 423 64,9 13 127 7 274 55,4 15 273 11 149 73,0
2010 29 030 17 013 58,6 13 558 6 329 46,7 15 472 10 684 69,1
2011 28 646 13 556 47,3 13 447 4 384 32,6 15 199 9 172 60,3
2012 28 093 7 134 25,4 12 719 1 639 12,9 15 374 5 495 35,7

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 17.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2015, Tabellbilaga 3. Studiegången för nya studerande i yrkeshögskoleutbildning före utgången av år 2015, ungdomsutbildning . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2015/opku_2015_2017-03-17_tau_003_sv.html