Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Studiegången för nya studerande i yrkesutbildning (riktad till ungdomar) före utgången av år 2014

Startår Nya studerande i grundläggande yrkesutbildning totalt Antal som avlagt yrkesexamen Nya manliga studerande Antal män som avlagt yrkesexamen Nya kvinnliga studerande Antal kvinnor som avlagt yrkesexamen
    %     %     %
2000 50 552 39 952 79,0 25 941 19 660 75,8 24 611 20 292 82,5
2001 48 330 38 338 79,3 24 938 19 118 76,7 23 392 19 220 82,2
2002 46 815 36 857 78,7 24 216 18 469 76,3 22 599 18 388 81,4
2003 46 000 35 874 78,0 24 084 18 181 75,5 21 916 17 693 80,7
2004 48 482 37 919 78,2 25 174 19 181 76,2 23 308 18 738 80,4
2005 48 041 37 563 78,2 24 792 18 995 76,6 23 249 18 568 79,9
2006 48 705 38 445 78,9 25 399 19 800 78,0 23 306 18 645 80,0
2007 48 247 37 824 78,4 24 925 19 417 77,9 23 322 18 407 78,9
2008 48 336 37 613 77,8 24 965 19 490 78,1 23 371 18 123 77,5
2009 50 671 38 046 75,1 26 131 19 652 75,2 24 540 18 394 75,0
2010 50 533 36 899 73,0 26 047 19 034 73,1 24 486 17 865 73,0
2011 50 499 33 504 66,3 25 772 17 194 66,7 24 727 16 310 66,0

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 17.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2014, Tabellbilaga 2. Studiegången för nya studerande i yrkesutbildning (riktad till ungdomar) före utgången av år 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2014/opku_2014_2016-03-17_tau_002_sv.html