Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Studiegången för nya studerande i yrkeshögskoleutbildning före utgången av år 2013, ungdomsutbildning

Startår Nya studerande i yrkeshögskoleutbildning totalt Antal som avlagt yrkeshögskoleexamen Nya manliga studerande Antal män som avlagt yrkeshögskoleexamen Nya kvinnliga studerande Antal kvinnor som avlagt yrkeshögskoleexamen
    %     %     %
1995 8 361 6 122 73,2 4 139 2 733 66,0 4 222 3 389 80,3
1999 25 888 19 056 73,6 11 555 7 436 64,4 14 333 11 620 81,1
2000 26 091 19 146 73,4 11 595 7 517 64,8 14 496 11 629 80,2
2001 26 223 19 184 73,2 11 546 7 351 63,7 14 677 11 833 80,6
2002 28 526 19 769 69,3 13 412 8 014 59,8 15 114 11 755 77,8
2003 28 776 19 631 68,2 13 347 7 836 58,7 15 429 11 795 76,4
2004 29 332 19 910 67,9 13 190 7 642 57,9 16 142 12 268 76,0
2005 29 053 19 525 67,2 13 141 7 549 57,4 15 912 11 976 75,3
2006 28 531 18 933 66,4 13 045 7 392 56,7 15 486 11 541 74,5
2007 28 329 18 092 63,9 13 037 6 997 53,7 15 292 11 095 72,6
2008 28 302 16 588 58,6 12 711 5 922 46,6 15 591 10 666 68,4
2009 28 400 12 578 44,3 13 127 3 862 29,4 15 273 8 716 57,1
2010 29 030 6 037 20,8 13 558 1 338 9,9 15 472 4 699 30,4

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 19.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2013, Tabellbilaga 3. Studiegången för nya studerande i yrkeshögskoleutbildning före utgången av år 2013, ungdomsutbildning . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2013/opku_2013_2015-03-19_tau_003_sv.html