Liitetaulukko 4. Yliopistokoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2012 loppuun mennessä (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot)

Aloittamisvuosi Yliopistokoulutuksen uusia opiskelijoita yhteensä Alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita Uusia mies- opiskelijoita Alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita miehiä Uusia nais- opiskelijoita Alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita naisia
    %     %     %
1995 16 582 13 599 82,0 7 526 5 672 75,4 9 056 7 927 87,5
1999 19 054 15 054 79,0 8 501 6 016 70,8 10 553 9 038 85,6
2000 19 783 15 322 77,5 8 590 5 843 68,0 11 193 9 479 84,7
2001 21 018 16 093 76,6 9 201 6 222 67,6 11 817 9 871 83,5
2002 21 245 15 873 74,7 9 456 6 170 65,2 11 789 9 703 82,3
2003 20 763 15 239 73,4 9 092 5 830 64,1 11 671 9 409 80,6
2004 20 827 14 593 70,1 8 977 5 451 60,7 11 850 9 142 77,1
2005 20 744 13 963 67,3 8 979 5 117 57,0 11 765 8 846 75,2
2006 19 988 12 084 60,5 8 687 4 307 49,6 11 301 7 777 68,8
2007 19 461 9 617 49,4 8 274 3 057 36,9 11 187 6 560 58,6
2008 19 396 7 052 36,4 8 483 2 129 25,1 10 913 4 923 45,1
2009 19 940 4 354 21,8 8 820 1 251 14,2 11 120 3 103 27,9

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Suvi Vainio 09 1734 2915, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 20.3.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opintojen kulku [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1005. 2012, Liitetaulukko 4. Yliopistokoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2012 loppuun mennessä (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opku/2012/opku_2012_2014-03-20_tau_004_fi.html