Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Studiegången för nya gymnasiestuderande (riktad till ungdomar) före utgången av år 2012

Startår Nya gymnasiestuderande totalt Antal som avlagt studentexamen Nya manliga studerande Antal män som avlagt studentexamen Nya kvinnliga studerande Antal kvinnor som avlagt studentexamen
    %     %     %
2000 37 709 33 475 88,8 15 883 13 714 86,3 21 826 19 761 90,5
2001 36 957 32 812 88,8 15 580 13 515 86,7 21 377 19 297 90,3
2002 35 695 31 694 88,8 15 307 13 384 87,4 20 388 18 310 89,8
2003 36 714 32 526 88,6 15 764 13 702 86,9 20 950 18 824 89,9
2004 36 020 31 966 88,7 15 497 13 475 87,0 20 523 18 491 90,1
2005 35 065 31 127 88,8 15 243 13 327 87,4 19 822 17 800 89,8
2006 35 007 30 971 88,5 14 872 12 989 87,3 20 135 17 982 89,3
2007 34 510 30 457 88,3 14 436 12 603 87,3 20 074 17 854 88,9
2008 34 793 30 770 88,4 14 770 12 991 88,0 20 023 17 779 88,8
2009 34 064 27 070 79,5 14 509 11 413 78,7 19 555 15 657 80,1

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Vainio 09 1734 2915, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 20.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2012, Tabellbilaga 1. Studiegången för nya gymnasiestuderande (riktad till ungdomar) före utgången av år 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2012/opku_2012_2014-03-20_tau_001_sv.html