Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Studiegången för nya gymnasiestuderande (riktad till ungdomar) före utgången av år 2010

Startår Nya gymnasiestuderande totalt Antal som avlagt studentexamen Nya manliga studerande Antal män som avlagt studentexamen Nya kvinnliga studerande Antal kvinnor som avlagt studentexamen
    %     %     %
2002 35 695 31 650 88,7 15 307 13 363 87,3 20 388 18 287 89,7
2003 36 714 32 456 88,4 15 764 13 665 86,7 20 950 18 791 89,7
2004 36 020 31 857 88,4 15 497 13 414 86,6 20 523 18 443 89,9
2005 35 065 30 939 88,2 15 243 13 231 86,8 19 822 17 708 89,3
2006 35 007 30 631 87,5 14 872 12 827 86,2 20 135 17 804 88,4
2007 34 510 27 344 79,2 14 436 11 348 78,6 20 074 15 996 79,7

Källa: Utbildningsstatistik 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 20.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2010, Tabellbilaga 1. Studiegången för nya gymnasiestuderande (riktad till ungdomar) före utgången av år 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2010/opku_2010_2012-03-20_tau_001_sv.html