Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Studiegången för nya studerande i yrkesutbildning (riktad till ungdomar) före utgången av år 2009

Startår Nya studerande i yrkesutbildning totalt Antal som avlagt yrkesexamen Nya manliga studerande Antal män som avlagt yrkesexamen Nya kvinnliga studerande Antal kvinnor som avlagt yrkesexamen
    %     %     %
2000 50 552 38 163 75,5 25 941 18 857 72,7 24 611 19 306 78,4
2001 48 330 36 346 75,2 24 938 18 197 73,0 23 392 18 149 77,6
2002 46 815 34 622 74,0 24 216 17 420 71,9 22 599 17 202 76,1
2003 46 000 33 220 72,2 24 084 16 940 70,3 21 916 16 280 74,3
2004 48 482 34 719 71,6 25 174 17 729 70,4 23 308 16 990 72,9
2005 48 041 33 269 69,3 24 792 17 001 68,6 23 249 16 268 70,0
2006 48 705 30 912 63,5 25 399 16 204 63,8 23 306 14 708 63,1

Källa: Utbildningsstatistik 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola (09) 1734 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 15.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2009, Tabellbilaga 2. Studiegången för nya studerande i yrkesutbildning (riktad till ungdomar) före utgången av år 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2009/opku_2009_2011-03-15_tau_002_sv.html