Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.5.2010

Genomströmningen vid universitet och högskolor ökade med över 10 procentenheter

Enligt Statistikcentralen fullföljde 44 procent sin universitetsutbildning på fem och ett halvt år, medan siffran var 12 procentenheter lägre året innan. Inom övriga utbildningssektorer låg genomströmningen på samma nivå som föregående år. Yrkeshögskoleexamen för unga avlades inom fyra och ett halvt år av 40 procent av de nya studerandena. Inom tre och ett halvt år avlades yrkesinriktad grundexamen av 62 procent och studentexamen av 79 procent.

Genomströmningen efter utbildningssektor under olika referensperioder före utgången av år 2008

Genomströmningen efter utbildningssektor under olika referensperioder före utgången av år 2008

Det ökade antalet universitetsexamina förklaras av universitetens examensreform. Enligt det nya examenssystemet avlägger alla i regel en lägre högskoleexamen innan de avlägger en högre högskoleexamen. Den studerande har också möjligheten att avlägga endast en lägre högskoleexamen. I siffrorna ingår också de studerande som studerat enligt det gamla examenssystemet och försökte avlägga sin examen före utgången av år 2008, då övergångsperioden till det nya examenssystemet gick ut. Av dem som påbörjade sina studier år 1995 utexaminerades hela 80 % före år 2008.

Bland män är genomströmningen inom alla utbildningssektorer lägre än bland kvinnor, när man i slutet av år 2008 granskar de nya studerande i universitetsutbildning år 2003, yrkeshögskoleutbildning år 2004 och gymnasieutbildning och grundläggande yrkesutbildning år 2005. 3,5 år efter att gymnasieutbildningen inletts var genomströmningen bland män ett par procentenheter och i grundläggande yrkesutbildningen en procentenhet lägre än genomströmningen bland kvinnor. I högskoleexamina var skillnaden i genomströmningen mellan män och kvinnor betydligt större. 4,5 år efter att yrkeshögskoleutbildningen inletts hade 23 procent av männen avlagt sin examen, medan 54 procent av kvinnorna avlade sin examen inom samma tid. Högre eller lägre högskoleexamen inom 5,5 år avlades av 30 procent av männen och 56 procent av kvinnorna. På lång sikt ser skillnaden ut att jämna ut sig. 13,5 år efter att studierna inletts hade 72 procent av de män och 86 procent av de kvinnor som påbörjade sina universitetsstudier år 1995 avlagt sin examen.

Alla utbildningssektorer har stora branschvisa skillnader i genomströmningsprocenten. Av de nya universitetsstuderande som inledde sina studier år 2003 avlade relativt sett flest högre högskoleexamina inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området och minst inom teknik och kommunikation fram till slutet av år 2008. När det gäller yrkeshögskolestuderande som inlett sina studier år 2004 var genomströmningen efter fyra och ett halvt år störst inom social- och hälso- och idrottsområdet, 64 procent. Den lägsta genomströmningen fanns inom teknik och kommunikation, 20 procent. Inom yrkesutbildningen var genomströmningen tre och ett halvt år efter att studierna inletts störst inom det humanistiska och det pedagogiska samt social- och hälso- och idrottsområdet, där 66 procent hade avlagt en yrkesinriktad examen inom samma område. Den lägsta genomströmningen hade det naturvetenskapliga området, 49 procent.


Källa: Utbildningsstatistik 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Annika Latva-Äijö (09) 1734 3273, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (205,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.05.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2008/opku_2008_2010-05-20_tie_001_sv.html