Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

2. Studiegången för nya studerande i grundläggande yrkesutbildning före utgången av år 2008

Startår Nya studerande i grundläggande yrkesutbildning totalt Antal som avlagt yrkesexamen Nya manliga studerande Antal män som avlagt yrkesexamen Nya kvinnliga studerande Antal kvinnor som avlagt yrkesexamen
    %     %     %
2000 50 552 37 522 74,2 25 941 18 622 71,8 24 611 18 900 76,8
2001 48 330 35 646 73,8 24 938 17 907 71,8 23 392 17 739 75,8
2002 46 815 33 832 72,3 24 216 17 056 70,4 22 599 16 776 74,2
2003 46 000 32 302 70,2 24 084 16 512 68,6 21 916 15 790 72,0
2004 48 482 33 450 69,0 25 174 17 090 67,9 23 308 16 360 70,2
2005 48 041 29 755 61,9 24 792 15 230 61,4 23 249 14 525 62,5

Källa: Utbildningsstatistik 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Annika Latva-Äijö (09) 1734 3273, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 20.05.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2008, 2. Studiegången för nya studerande i grundläggande yrkesutbildning före utgången av år 2008 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2008/opku_2008_2010-05-20_tau_002_sv.html