Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.10.2021

Antalet studerande i examensinriktad utbildning 1,3 miljoner

Det totala antalet studerande i examensinriktad utbildning var 1,35 miljoner år 2020. Antalet studerande ökade inom gymnasie-, yrkeshögskole- och universitetsutbildning och minskade inom grundskoleundervisning och yrkesutbildning. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Studerande i examensinriktad utbilding 2013–2020 1)

Studerande i examensinriktad utbilding 2013–2020 1)
1) Uppgifterna gäller situationen 20.9, med undantag av uppgifterna om yrkesutbildningen, som gäller kalenderåret. Uppgifterna om förskoleundervisning gäller i fråga om alla år förskoleundervisning som ordnas i samband med både småbarnspedagogik och skola. Uppgifterna om grundläggande utbildning och tilläggsutbildning för vuxna ingår i siffrorna för år 2020 för alla läroanstaltstyper, tidigare bara för läroanstaltstyperna 11, 12 och 19.

Statistiken över studerande och examina beskriver den examensinriktade utbildningen som en helhet med enhetliga begrepp och klassificeringar. Statistiken innehåller uppgifter om alla utbildningssektorer.


Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (189,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 22.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studerande och examina [e-publikation].
ISSN=2737-0402. Studerande och examina 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opiskt/2020/17/opiskt_2020_17_2021-10-22_tie_001_sv.html