Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2021, 2:a kvartalet

Revideringar i denna statistik

Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2020Q1 -0,9 -0,9 -0,4 0,5
  2020Q2 -4,5 -4,3 -4,7 -0,2
2020Q3 3,3 3,2 3,2 -0,1
2020Q4 0,4 0,4 0,4 0,0
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2020Q1 -1,1 -1,1 -0,9 0,2
2020Q2 -6,4 -6,1 -6,1 0,3
2020Q3 -2,7 -2,6 -2,5 0,2
2020Q4 -1,4 -1,4 -1,1 0,3

Revideringen av volymändringarna i export

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2020Q1 -7,4 -2,0 -1,2 6,2
  2020Q2 -8,7 -10,9 -11,8 -3,1
2020Q3 2,6 3,8 3,4 0,8
2020Q4 8,8 8,8 9,4 0,6
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2020Q1 -8,5 -2,9 -3,2 5,3
2020Q2 -12,0 -12,2 -12,7 -0,7
2020Q3 -12,7 -10,1 -10,7 2,0
2020Q4 -0,4 -0,4 -0,2 0,2

Revideringen av volymändringarna i import

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2020Q1 -3,5 1,2 1,2 4,7
  2020Q2 -9,8 -11,9 -11,8 -2,0
2020Q3 4,7 4,7 4,8 0,1
2020Q4 -1,4 -1,4 -0,8 0,6
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2020Q1 -4,1 1,8 1,8 5,9
2020Q2 -12,7 -12,2 -12,3 0,4
2020Q3 -9,8 -7,9 -8,0 1,8
2020Q4 -8,0 -8,0 -7,4 0,6

Revideringen av bruttonationalproduktens volymförändring i genomsnitt från 2014Q1 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal 0,4 0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 0,7 0,2

Källa: Nationalräkenskaper 2021, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Antti Kosunen 029 551 3613, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 28.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 1:a kvartalet 2021, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2021/01/ntp_2021_01_2021-05-28_rev_001_sv.html