Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.11.2018

Bruttonationalprodukten ökade med 0,4 procent från föregående kvartall

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen 1) av bruttonationalprodukten under juli–september med 0,4 procent från föregående kvartal. Jämfört med tredje kvartalet 2017 ökade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 2,4 procent.

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2010 års priser (md euro)

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2010 års priser (md euro)
Under andra kvartalet 2018 ökade bruttonationalprodukten enligt de reviderade uppgifterna med 0,3 procent från föregående kvartal (var 0,3 %) och med 2,3 procent från året innan (var 2,5 %).

Under tredje kvartalet 2018 minskade exportvolymen med 1,8 procent från föregående kvartal och med 1,3 procent från året innan. Importen ökade med 0,5 procent från föregående kvartal och med 2,2 procent från året innan.

Volymen av den privata konsumtionen minskade under tredje kvartalet med 0,5 procent jämfört med föregående kvartal, men ökade med 0,4 procent från året innan. Den fasta bruttoinvesteringen minskade med 1,4 procent från föregående kvartal och med 1,0 procent från året innan.


1) Med volym avses uppgift där inverkan av prisförändringar har eliminerats. Volymerna till priserna för referensåret 2010 har angivits i förhållande till 2010 års prisnivå i löpande priser (euro). Förändringsprocenterna från motsvarande kvartal året innan har beräknats på basis av den arbetsdagskorrigerade tidsserien och förändringsprocenterna från föregående kvartal på basis av den säsongrensade tidsserien.

Källa: Nationalräkenskaper 2018, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Antti Kosunen 029 551 3613, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (283,8 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 30.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 3:e kvartalet 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2018/03/ntp_2018_03_2018-11-30_tie_001_sv.html