Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukte

  2011
1:a kvartalet
2011
2:a kvartalet
2011
3:a kvartalet
2011
4:a kvartalet
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 5.12.2011 0.2 0.1 0.9 .
2.3.2012 0.3 -0.1 1.1 0.1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 5.12.2011 5.0 1.9 2.7 .
2.3.2012 5.2 1.8 3.3 1.4

Källa: Nationalräkenskaper 2011, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen 09 1734 3332, Samu Hakala 09 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 2.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 4:e kvartalet 2011, Tabellbilaga 1. Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukte . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2011/04/ntp_2011_04_2012-03-02_tau_001_sv.html