Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Revideringen av volymändringarna i export

  2010
4:e kvartalet
2011
1:a kvartalet
2011
2:a kvartalet
2011
3:e kvartalet
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 5.9.2011 5,9 -5,1 -7,1 .
5.12.2011 6,0 -4,8 -6,1 2,4
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 5.9.2011 10,2 13,3 -6,8 .
5.12.2011 10,2 13,6 -5,6 -2,7

Källa: Nationalräkenskaper 2011, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Samu Hakala (09) 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 5.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 3:e kvartalet 2011, Tabellbilaga 2. Revideringen av volymändringarna i export . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2011/03/ntp_2011_03_2011-12-05_tau_002_sv.html