Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 5.9.2011

Bruttokansantuote kasvoi 0,6 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä ja 2,9 prosenttia vuoden takaisesta

Bruttokansantuotteen volyymi kasvoi huhti-kesäkuussa 0,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Vuoden 2010 toiseen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote kasvoi 2,9 prosenttia työpäiväkorjattuna. Työpäiviä oli toisella neljänneksellä saman verran kuin vuotta aiemmin.

Bruttokansantuote, vuosineljänneksittäin viitevuoden 2000 hintoihin

Bruttokansantuote, vuosineljänneksittäin viitevuoden 2000 hintoihin

Vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen bruttokansantuotteen muutos tarkentui +0,3 prosenttiin edellisestä neljänneksestä (oli +0,8 %) ja +4,8 prosenttiin vuoden takaisesta (oli +5,5 %). Kausitasoitettujen ja trendiaikasarjojen tiedot muuttuvat aina uusien havaintojen myötä. Tarkentumiset voivat etenkin suhdannekäänteissä olla suuria, mikä tulee ottaa huomioon kausitasoitettuja ja trenditietoja käytettäessä.

Viennin volyymi väheni 7,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 6,8 prosenttia vuoden takaisesta. Tuonti oli edellisen neljänneksen tasolla, mutta kasvoi 1,1 prosenttia vuoden takaisesta.

Yksityisen kulutuksen volyymi kasvoi toisella neljänneksellä 1,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 4,6 prosenttia vuoden takaisesta. Investoinnit lisääntyivät 2,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 7,4 prosenttia vuoden takaisesta.

Kansantalouden tilinpidossa on siirrytty uuteen TOL2008 toimialaluokitukseen heinäkuussa 2011. Myös neljännesvuositilinpidon tiedot julkaistaan nyt ensi kertaa TOL2008 luokituksella. Neljännesvuositilinpidon julkaisuissa käytetään lähtökohtaisesti Eurostatin A11 toimialajakoa (11 toimialaa). Arvonlisäystietoja julkaistaan neljännesvuositilinpidossa tarkemmalla 22 toimialan jaolla (sisältäen A11 toimialat).

Volyymi tarkoittaa hintamuutoksista puhdistettua tietoa. Viitevuoden 2000 hintaiset volyymit on ilmaistu suhteessa vuoden 2000 käypähintaiseen (euromääräiseen) tasoon. Muutosprosentit vuoden takaisesta neljänneksestä on laskettu työpäiväkorjatusta aikasarjasta, muutosprosentit edellisestä neljänneksestä kausitasoitetusta aikasarjasta.

Tilastokeskus on heinäkuussa 2010 alkanut tuottaa kolmea uutta Kansantalouden neljännesvuosisektoritileiltä johdettua indikaattoria: kotitalouksien säästämisaste, yritysten investointiaste sekä yritysten voitto-osuus. Nämä aikasarjat ovat nähtävillä Eurostatin sivulla: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/sector_accounts/data/quarterly_data


Lähde: Kansantalouden tilinpito 2011, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Samu Hakala (09) 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (254,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 5.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. 2. vuosineljännes 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ntp/2011/02/ntp_2011_02_2011-09-05_tie_001_fi.html